SG Eekeringe

 

SG Eekeringe heeft een herkenbare identiteit.
 

In het onderwijs gaat het om jonge mensen op weg naar volwassenheid. In onze school staan de leerlingen centraal. Dat betekent voor ons, dat wij elkaar steeds weer de vraag stellen of we als school voor de leerling het beste doen. We zijn een kleine school waarin we naar elkaar omkijken.
 

SG Eekeringe is een open christelijke school. We starten de dag altijd met een dagopening en gaan het gesprek aan met onze leerlingen. Alle leerlingen volgen de lessen levensbeschouwelijke vorming. We gebruiken hierbij een methode die de leerlingen helpt om een eigen mening te vormen en te leren over de mening en overtuigingen van anderen.

De school viert de christelijk feesten samen met de leerlingen. Tegelijkertijd zijn we een pluriforme leefgemeenschap die ook ruimte biedt aan mensen met andere overtuigingen.
Uitgangspunt is dat we met aandacht, betrokkenheid en respect met elkaar omgaan. 

 

 

 

 

SG Eekeringe

 

SG Eekeringe heeft een herkenbare identiteit.
 

In het onderwijs gaat het om jonge mensen op weg naar volwassenheid. In onze school staan de leerlingen centraal. Dat betekent voor ons, dat wij elkaar steeds weer de vraag stellen of we als school voor de leerling het beste doen. We zijn een kleine school waarin we naar elkaar omkijken.
 

SG Eekeringe is een open christelijke school. We starten de dag altijd met een dagopening en gaan het gesprek aan met onze leerlingen. Alle leerlingen volgen de lessen levensbeschouwelijke vorming. We gebruiken hierbij een methode die de leerlingen helpt om een eigen mening te vormen en te leren over de mening en overtuigingen van anderen.

De school viert de christelijk feesten samen met de leerlingen. Tegelijkertijd zijn we een pluriforme leefgemeenschap die ook ruimte biedt aan mensen met andere overtuigingen.
Uitgangspunt is dat we met aandacht, betrokkenheid en respect met elkaar omgaan.