RSG Tromp Meesters


Onze kenmerken

 • Wij zijn een openbare scholengemeenschap
  Onze school is algemeen toegankelijk, ruimte gevend voor de verschillende levensbeschouwelijke en culturele stromingen, waarbij we aandacht hebben voor burgerschapsvorming.

 • Wij zijn een regionale scholengemeenschap
  De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf. De school is genoemd naar de oprichter van de school (in 1903): Jan Hendrik Tromp Meesters. Het bevoegd gezag over de school wordt uitgeoefend door de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland - Weststellingwerf (SVOSW), waar ook CSG Eekeringe en het Linde College toe behoren.

 • Wij zijn een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
  We willen er zijn voor alle leerlingen, van speciaal onderwijs tot gymnasium. In ons gebouw Lijsterbesstraat bieden we onderwijs voor de meer theoretisch ingestelde leerlingen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. In ons gebouw Stationsstraat bieden we onderwijs voor leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn. Zij kunnen terecht op het Vakcollege (beroepsgericht vmbo), het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Op de Stationsstraat werken we qua onderwijsaanbod nauw samen met Eekeringe.


Onze bedoeling

 • Leerlingen in een inspirerende omgeving optimaal voorbereiden tot zelfbewuste jonge mensen, klaar voor hun volgende stap in onze globale samenleving.

Onze principes

 1. we handelen vanuit de overtuiging dat elke leerling succes kan hebben;
 2. we stimuleren de eigen talenten en kwaliteiten van alle leerlingen;
 3. we denken en handelen in mogelijkheden en oplossingen;
 4. we verbinden ons met elkaar en met de buitenwereld.RSG Tromp Meesters


Onze kenmerken

 • Wij zijn een openbare scholengemeenschap
  Onze school is algemeen toegankelijk, ruimte gevend voor de verschillende levensbeschouwelijke en culturele stromingen, waarbij we aandacht hebben voor burgerschapsvorming.

 • Wij zijn een regionale scholengemeenschap
  De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf. De school is genoemd naar de oprichter van de school (in 1903): Jan Hendrik Tromp Meesters. Het bevoegd gezag over de school wordt uitgeoefend door de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland - Weststellingwerf (SVOSW), waar ook CSG Eekeringe en het Linde College toe behoren.

 • Wij zijn een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
  We willen er zijn voor alle leerlingen, van speciaal onderwijs tot gymnasium. In ons gebouw Lijsterbesstraat bieden we onderwijs voor de meer theoretisch ingestelde leerlingen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. In ons gebouw Stationsstraat bieden we onderwijs voor leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn. Zij kunnen terecht op het Vakcollege (beroepsgericht vmbo), het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Op de Stationsstraat werken we qua onderwijsaanbod nauw samen met Eekeringe.

Onze bedoeling

 • Leerlingen in een inspirerende omgeving optimaal voorbereiden tot zelfbewuste jonge mensen, klaar voor hun volgende stap in onze globale samenleving.

Onze principes

 1. we handelen vanuit de overtuiging dat elke leerling succes kan hebben;
 2. we stimuleren de eigen talenten en kwaliteiten van alle leerlingen;
 3. we denken en handelen in mogelijkheden en oplossingen;
 4. we verbinden ons met elkaar en met de buitenwereld.